III Niedziela Adwentu

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Młodowie

III Niedziela Adwentu

III NIEDZIELA ADWENTU  – 15.12.2019

 • Dziś obchodzimy Niedzielę Radości – „Gaudete”, ponieważ Pan jest blisko. Ponadto rozpoczynają się Kwartalne Dni Modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.
 • Zachęcam do udziału w Roratach.
 • Kończy się pięcioletnia kadencja naszej Rady Parafialnej, wyszedł dekret Ks. Bp Ordynariusza w sprawie wyborów Rad: Dekret w sprawie wyborów do Rad Duszpastersko-Ekonomicznych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej.

W związku z kończącą się pięcioletnią kadencją działalności Rad Duszpastersko-Ekonomicznych w Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej, niniejszym zarządzam wybory do tychże Rad.

Wybory należy przeprowadzić w niedzielę, 5 stycznia 2020 r., zgodnie z  normami prawa kanonicznego (kan. 536 § 2 i kan. 537 KPK) oraz Statutem i Regulaminem wyboru członków Rad Duszpastersko-Ekonomicznych Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej (zob. Zamojski Informator Diecezjalny 18(2009) nr 4, s. 45-51).

Dziękując wiernym, którzy przez przynależność do Rad Duszpastersko-Ekonomicznych dotychczasowej kadencji, podejmowali współodpowiedzialność za kształt codziennego funkcjonowania wspólnot parafialnych oraz licząc na ich doświadczenie, jak też na zaangażowanie i dobrą współpracę nowych osób, z serca błogosławię na czas dokonywania wyborów i owocną służbę Kościołowi.

† Marian Rojek

Biskup Zamojsko-Lubaczowski

 • W naszej parafii chcemy stworzyć Różę rodziców modlących się za swoje dorastające dzieci. Szczegóły są wywieszone na tablicy ogłoszeń. Chętnych proszę o zgłoszenia.
 • W zakrystii są do nabycia świece „Wigilijne dzieło pomocy dzieciom” w cenie 6 zł.
 • W zakrystii są do nabycia Kalendarz Rolnika – 25 zł.
 • W sobotę kościół sprzątały: Katarzyna Sawicka, Barbara Dorota, Urszula Hakało. Dziękuję za tę prace i poświęcony czas – „Bóg zapłać”. Następne sprzątanie w sobotę, zapraszam kolejne osoby z kolejki.
 • Tygodniki katolickie: „Niedziela”, „Gość Niedzielny”, a także miesięcznik „Mały Gość Niedzielny”, są wyłożone na stoliku pod chórem.
 • Intencje mszalne.
 • Ofiary na parking: z ul. Kościuszki – 4 x 100 zł. Wpłynęły także ofiary z opłatków: Karolówka – 2380, Górka – 1760, Zakącie – 2960. Ofiarodawcom składam serdeczne: Bóg zapłać.
 • Msze św.: poniedziałek – 15.30, 16.00; wtorek – 15.30, 16.00; środa – 16.00; czwartek – 6.00; piątek – 16.00; sobota – 6.00; niedziela – 6.00, 9.30, 11.00.