V Niedziela Wielkanocna

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Młodowie

V Niedziela Wielkanocna

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 10.05.2020

  • W środę, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską. Rozpoczynamy czas nabożeństw fatimskich, nawiązujących do objawień Matki Bożej w Fatimie. Są one odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej i do czynienia pokuty za grzechy. Nabożeństwa fatimskie odprawiamy 13.  dnia miesiąca od maja do października.
  • Z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego skierowała prośbę, aby czwartek 14 maja br. uczynić dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa. Zaproszenie i zachętę do podjęcia tej inicjatywy modlitewnej przekazuje Konferencja Episkopatu Polski. Do modlitwy w podanej intencji włączą się również – zgodnie z własną wiarą i tradycją – przedstawiciele różnych religii, aby w ten sposób zjednoczyć całą ludzkość we wspólnym błaganiu o ustanie pandemii i przezwyciężenie jej konsekwencji.
  • W przyszłą niedzielę 17 maja, po Mszy o godz. 11, wyruszę tradycyjną trasą, by święcić pola, ogrody i sady. Parafian proszę by gromadzili się przy krzyżach, zachowując przepisy sanitarne.
  • W sobotę kościół sprzątali: Danuta Stanisławska, Józefa Baran. Dziękuję za tę pracę i poświęcony czas – „Bóg zapłać”. Następne sprzątanie w sobotę, o godz. 9.
  • Tygodniki katolickie: „Niedziela” (6 zł) i „Gość Niedzielny” (6 zł) oraz miesięcznik „Mały Gość Niedzielny” (5 zł) są wyłożone na stoliku pod chórem –   zachęcam do  lektury.
  • Intencje mszalne.
  • W ostatnim czasie wpłynęły ofiary: 1 x 500 /ul. św. Floriana/, 1 x 200 /Karolówka/, 1 x 100 /Lubaczów/ i 1 x 50 /Leśna/ na potrzeby parafii. Ofiarodawcom składam serdeczne „Bóg zapłać”.
  • Msze św.: poniedziałek – 18.00; wtorek – 18.00; środa – 18.00; czwartek – 18.00; piątek – 18.00, 18.30; sobota – 16.00, 17.00, 18.00; niedziela – 8.00, 9.30, 11.00.
  • W ostatnim czasie do wieczności odeszła nasza parafianka Katarzyna Horoń, z ofiar uczestników pogrzebu zebrano 441 zł, z czego ufundowano 9 Mszy św., terminy zostały ustalone z najbliższymi. Polećmy zmarłą Katarzynę Horoń Miłosierdziu Bożemu.