XXX Niedziela Zwykła

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Młodowie

XXX Niedziela Zwykła

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 27.10.2019

 • Dziś w kościołach, których data poświęcenia nie jest znana, wyrażamy Bogu wdzięczność za ten Dom modlitwy, oraz za ludzi, którzy go wybudowali.
 • W piątek, 1 listopada, Uroczystość Wszystkich Świętych, czyli tych, którzy cieszą się oglądaniem Boga w Jego Królestwie. W tym dniu wierni mogą zyskać odpust zupełny, który może być ofiarowany za zmarłych. Warunkiem jest wyzbycie się przywiązania do grzechów, nawet lekkich, przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania, przyjęcie Komunii św., pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy oraz odmówienie tam Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz modlitwy w intencjach Ojca Świętego. Msze św. w tym dniu w naszej parafii: o 800 – w kościele, o 1000 – na cmentarzu.
 • W sobotę, 2 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. W modlitwach dziękujemy Bogu za życie naszych zmarłych braci i sióstr. Prosimy szczególnie za tych, którzy potrzebują naszego wsparcia modlitewnego, by mogli osiągnąć wieczne szczęście. Msze św. w tym dniu: o 800, o 930 i o 1600.
 • W listopadzie można w każdym dniu zyskiwać odpusty za zmarłych, nawiedzając pobożnie cmentarz, gdzie należy odmówić: Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz dowolną modlitwę za zamarłych i modlitwę w intencjach Ojca Świętego. W dniach od 1 do 8 listopada odpust jest zupełny, w pozostałych zaś dniach cząstkowy. Warunki zyskania odpustu zupełnego podano wyżej. Jedna spowiedź sakramentalna wystarcza dla zyskania odpustów przez wiele dni.
 • Za zmarłych będziemy modlić się w modlitwie wypominkowej. I niedziela listopada – Św. Floriana i Kościuszki, II niedziela listopada – Zakącie, III niedziela listopada – Karolówka, IV niedziela listopada – Górka.
 • W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek, Sobota i Niedziela miesiąca. Do chorych udam się wyjątkowo w czwartek, po 1700.
 • W zakrystii są do nabycia kalendarze KRZ – 6 zł.
 • W tym tygodniu naszą świątynię sprzątały: Anna Filipowska, Anna Wojtuch, Krystyna Butyńska, Małgorzata Filipowska. Dziękuję za tę prace i poświęcony czas – „Bóg zapłać”. Następne sprzątanie w czwartek o godz. 17.
 • Tygodniki katolickie „Niedziela” i „Gość Niedzielny” oraz miesięcznik „Mały Gość Niedzielny” są wyłożone na stoliku pod chórem –   zachęcam do  nabycia.
 • Intencje mszalne.
 • Taca na misje wyniosła – 810,50 zł. Ofiara na parking z Karolówki – 100 zł. Bóg zapłać.
 • Msze św.: poniedziałek – 16.00; wtorek – 16.00; środa – 16.00; czwartek –16.00; piątek – 8.00, 10.00; sobota – 8.00, 9.30, 16.00; niedziela – 8.00, 9.30, 11.00.